روش های پرداحت در فوراور شاپ

  1. درگاه امن زرین پال
  2. انتقال مستقیم به کارت های بانکی زیر :
  • بانک ملی : 6037991931130300
  • بانک ملت : 6104337882380882
  • بنام : عباس حسنی
روش های پرداخت در فوراور شاپ

    روش های پرداخت در فوراور شاپ