آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

پرداخت در محل

بله شما می توانید سفارش خود را هنگام تحویل کالا پرداخت کنید،

در برخی موارد امکان پرداخت سفارش در محل وجود ندارد.

امکان پرداخت در محل