محصولات عسل فوراور  در بزرگترین مکانهای پرورش کندوهای زنبورعسل دنیا در اسپانیا تولید می شوند.کمپانی فوراورلیوینگ برای نگهداری مواد اولیه از تجهیزاتی ویژه استفاده می کند و مرغوب ترین عسل ها را تولید می کند. زنبورهای کمپانی فوراور لیوینگ با پریدن ازگلها نکتار غنی آنها را ذخیره می کنند و آن را با آنزیم های خود مخلوط کرده و عسل طبیعی فوراور را می سازند و در کندوهای خود ذخیره می کنند. خواص عسل فوراور برهمگان آشکار است .

4evershop.ir | محصولات عسل فوراور

بغیر از عسل خالص فوراور چند فراورده قدرتمند و بسیار موثر در افزایش توان جسمی یعنی رویال ژلی ( قرص عسل فوراور ) بی پالن (گرده زنبور ) و پروپولیس ( بره موم ) از دیگر محصولات عسل فوراور هستند که در محیطی پاک و بدون آلاینده استخراج شده و در نوع خود بی نظیرند . زنبورهای سرزمین آلوئه ورا، از شکوفه آنها تغذیه کرده و محصولی بکر و بی مانند می سازند. بیش از 60% از عسل جهان را کمپانی فوراور امریکا تولید می کند .

قیمت عسل فوراور در فروشگاه فوراور به روز و به درهم محاسبه می شود.