توضیحات

پکیج اف . آی . تی 2 کمک میکند تا به سطح بعدی یعنی شکل دادن ، سوزاندن کالری های بیشتر و تغییر بدنتان بروید. عضله سازی جهت کاهش وزن برای مردان و زنان ضروریست و برنامه اف . آی . تی 2 شرکت فوراور لیوینگ به شما نحوه ساختن و حفظش را آموزش خواهد داد. خوش فرم ، خوش هیکل و تغییر یافته بشوید با پکیج اف . آی . تی 2 فوراور.